Blakus pamatprogrammai (Pakāpes) TEIA Skolā ir arī papildus attistības programmas: “Veselība”, “Ietekme”, “Attīstība” un “Labklājība”. Katrā programma sastāv no atsevišķiem semināriem, kuru saturu var uzzināt, noklikšķinot uz programmas nosaukumu. 

Zināšanas un prasmes, iegūtās Pakāpēs, seminaros tiek paplašinātas un padziļinātas.