Programma “Labklājība” – attistības virziens, kas vērsts uz materiālās labklājības līmeņa paaugstināšanu. Programmas mērķis – konsekventa prasmju attīstība, kas ļauj stratēģiski plānot un sasniegt personīgus mērķus, kompetenti izmantot iekšējos un ārējos resursus, saglabāt rezultātus un būt veiksmīgam visās dzīves jomās. 

Ceļa Sajūta
Nauda un Karma
Ceļš uz Labklājību
Nauda. Dzīve. Enerģija.
Bailes ceļā uz Bagātību.