18
Jul

0

Seminārs DVĒSELES APLIS atkal Latvijā. 16.–17.09.2016.

DVĒSELES APLIS ir jauns starptautisks projekts, kas veltīts Spēka vietu izmantojuma tehnoloģijām. 

Projekts startēja 2014.gadā Latvijā un turpinās Sanktpēterburgā un citās pilsētās. 2016.gada septembrī DVĒSELES APLIS atkal notiks Latvijā!!!

Spēka vietas – dabas enerģētikas vietas, kurām piemīt spēka un spektra plašuma ziņā unikālas spējas mijiedarboties ar cilvēku, atklājot viņam jaunas iespējas, palīdzot būt stipram un piešķirot viņam jaunas, pārsteidzošas īpašības. To varenība ir milzīga.

Spēka vietas spēj ietekmēt cilvēka domāšanu, mūsu stāvokli un veselību un notikumus ap mums. Tām ir ietekme uz pašu notikumu iespējamību un realitātes masku, kā arī uz mūsu kontaktu ar pasauli un mūsu ceļiem aiz tās robežām, uz laiku saikni un daudz ko citu. Tā tas ir, taču ir viens šķērslis.

Spēka vietu ir daudz – un vienlaikus maz, jo daba un cilvēks ne vienmēr ir spējīgi noskaņoties viens uz otru, un tad mēs jūtam tikai vāju un nejaušu apkārtējās pasaules dižā spēka pieskārienu. Izeja ir Spēka vietu saskaņošana ar cilvēkiem. Šādu vietu izveidošana. 

DVĒSELES APLIS ir piecu lielu, dabisku, ievibrētu akmeņu aplis: tie ir cilvēku un vietas enerģētikas kamertoņi un pastiprinātāji.

Akmeņi, kas dziļi saskaņoti gan ar vietas enerģētiku, gan ar cilvēku, ir patiesi unikāli objekti. Tādi izmantoti jau izsenis Stounhendžā un citās megalītiskajās būvēs. Tie ir dabiski – tajos viss jau ielikts no dabas un tikai pastiprināts ar uzskaņošanu, un tie kalpo par tiltu starp pasauli un cilvēku. Tie ir diži, smagi un jaudīgi – un spējīgi balstīt cilvēku ar savu translēšanu. Tie paver ceļus uz precīziem stāvokļiem un, pateicoties savam uzskaņojumam, savieno cilvēku ar pasaules smalko enerģētiku. Pietiek tiem pieskarties vien ar skatienu, lai sāktu mijiedarboties, kā jūs to vēlaties.

Akmeņi dzīvo neiedomājami ilgi un saglabā stabilitāti. Ar laiku tie kļūst tikai stiprāki. Tie ir universāli un ietekmē visas cilvēka dzīves sfēras. Tie ir unikāli – ikviens no tiem.

Tas tāpēc, ka DVĒSELES APĻA akmeņos snauž arhetipi. Tie savieno akmeņus un cilvēkus, kalpojot par tiltu starp mums un milzīgo pasauli mums visapkārt. Arhetipi ir vienlaikus gan pasaules jēdziens, gan jēdziens mūsu apziņā. Tas ir tilts, ceļš, durvis starp mums.

DVĒSELES APĻA akmeņos ir pieci arhetipi, un es vēlos par tiem pastāstīt.

NAKTS. Beigas un sākums, neizpaustais Iņ un Jan, dižais radošais tukšums, tumsa, kas dzemdē gaismu. Teiksmainais mirklis, kad no nekā rodas kaut kas. Vienas plaukstas plaukšķinājiens. Neesamība pirms esības. Nenotveramā robeža starp pagātni un nākotni, starp nobeigumu un sākumu. Tumsa, kurā aizdegas zvaigznes. Saules neredzamais ceļš aiz horizonta. Klusums, kurā dzirdama bezgalīgi sīka skaņa. Mirklis starp ieelpu un pirmo noti. Mirklis pirms Visuma piedzimšanas. Mirklis pirms izteikta Vārda. Miers pirms kustības. Tumsa pirms apgaismības. Neizpratnes pirms izpratnes. Apslēptais un gaidāmais Viss. Dzemdējošais tukšums.

AUSMA. Rīta blāzma pirms saullēkta. Asna un cilvēka dzimšana un augšana. Avota izteka. Sākums, Augoša skaidrība. Mazums, kas pieņemas spēkā. Pasaules atbalsts jaunajam. Jaunā attīstība. Milzīgu jūtu pamošanās un biklā augšana. Jauns sākums jauniem notikumiem. Aizvien pieaugoša gaisma. Skaņa, kas no rēgainas kļūst par nešaubīgu un turpina pieaugt. Daudzsološa tikšanās. Cerība, kas pāraug pārliecībā. Nojauta, kas top par realitāti. Pie horizonta augoša Saules maliņa. Sacelies rīta vējš. Ceļš, kas sākas zem kājām. Paātrinātā kustībā nonācis Viss. Sākums, kas kļūst Notiekošs.

DIENA. Saule tiecas uz zenītu, ar katru minūti vairojot gaismu. Kustība paātrinās. Sākumi kļūst par spēku. Esības simfonijas pacelšanās spārnos. Radīšana pašā karstumā. Viss tiecas uz maksimālu attīstību. Jaunradītās formas piepilda pasauli. Zināšanas attīstās un kļūst dziļas. Vējš ietiecas aiz horizonta. Jūtas nobriest un padziļinās. Ķermeni ar katru mirkli piepilda enerģija. Notiekošais uzplaukst. Ceļi kļūst skaidri un ved arvien tālāk. Krāsas iegūst nepārspējamu spilgtumu. Brīvības lauks aug un paplašinās. Enerģija pārpilda saiknes. Kustības maksimums. Notiekošais pildās.

VAKARSZenīts ir pāri. Uz notiekošo vēl lejas gaisma un siltums. Notikumi iegūst nobeigtību. Doma atnes zināšanas. Zināšanas pārtop viedumā. Jūtas briest un iegūst savu īsto bagātību. Ceļi pietuvojas mērķim. Kustība pāriet formā. Rīcība atstāj nospiedumus esībā. Formas pārvēršas nākamības cēloņos. Spēki kļūst par veikumu. Pūles nes augļus. Pasaules formas kļūst bagātīgākas un gatavojas mieram. Pabeigšana un nobriešana. Palēnināšanās un atalgojums. Dienas medus piepilda šūnas. Vārds kļūst par jēgu. Kustība nobeidzas. Notiekošais top par Piepildīto.

SAULRIETS. Pasaules formās pieklūstoša kustība. Tumstoša gaisma atstāj debesīs vakarblāzmu. Notiekošais ir sasniedzis līdzsvaru. Kaut kas pabeidzas un aiziet, kaut kas pabeidzas un paliek. Notikumi kļūst par pagātni. Ceļi sasnieguši mērķus, ceļinieki atgriezušies mājās. Doma pārtapusi nākamās domas graudā. Auglis atstājis sēklas. Kuģi ir ostā. Pateicība, atvadas un piedošana. Nepiepildītā atlaišana. Notikumi pārtapuši nākotnes notikumu iemeslos. Vērtīgais noglabāts, nevajadzīgais palaist pa vējam. Nepilnības izšķīdušas dziļās ēnās. Miers. Notiekošais kļuvis par slēpto iemeslu. Tuvojas nakts pirms atmodas.

Arhetipi ir apvienoti DVĒSELES APLĪ. Starp akmeņiem – saulstāvji un saulgrieži, gadalaiki, zodiaka zīmes un dabas gari. Aplis atrodas pastāvīgā iekšējā kustībā, un tā vidū – Visums.

Arhetipi ir bezgala dziļi, un viss manis stāstītais dod tikai aptuvenas aprises tai dziļajai, unikālajai jēgai, ko jūs atradīsiet un atklāsiet paši. DVĒSELES APLIS aptvers visu pasauli un visu cilvēka dzīvi.

Aplī ieliktie arhetipi bezgalīgi iemiesojas, virza, pavada un piepilda ar sevi visas mūsu dzīves jomas: domas, jūtas, plānus, veselību, mijiedarbību ar citiem, dzīves notikumus, vietas, kur dzīvojam, saprātīgo pasauli, kas mūs apņem, un noslēpumus, kas noglabāti tajā. Ar to palīdzību mēs radām savu brīvību, panākumus, neatkārtojamību. To enerģētiskajā ietekmē slēpjas milzīgs spēks un palīdzība, un tiem nav grūti pieskarties, ja zina, kā.

Atšķirībā no dabiskām spēka vietām Apļi noskaņoti tā, ka nodrošina elastīgu palīdzību domāšanā, sava stāvokļa regulēšanā un nepieciešamo situāciju izkārtošanā. Tas ir universāls instruments katram, kurš zina, ka viss šajā dzīvē sākas mūsu apziņas iekšienē.

Seminārs notiks 2016.gada 16.-17.septembrī.

Semināru vadīs V.Panikarjovs, TEIA Skolas Vecākais pasniedzējs